Uprawnienia f-gazowe

Stefmar posiada wymagane prawem uprawnienia f-gazowe. Umożliwia to nam zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z prawem usług instalacji, naprawy, serwisowania oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pom ciepła, które zawierają F-gazy. Posiadamy certyfikat personalny kategorii I oraz certyfikat dla przedsiębiorstwa kategorii I. Wykonujemy szereg usług dotyczących urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Kontrola szczelności
Instalacja, montaż
Konserwacja lub serwisowanie
Naprawa
Likwidacja
Odzysk fluorowanych gazów lub substancji kontrolnych

Czym są F-gazy?

To syntetyczne czynniki chłodnicze, stosowane w różnego rodzaju urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła. Wpływają one na zmiany klimatu, negatywnie oddziaływujące na warstwę ozonową oraz wywołując tzw. efekt cieplarniany.

W celu ograniczania ich emisji i zapobiegania ich przedostawaniu się do atmosfery wprowadzono regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz kraju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędne jest posiadanie uprawnień potwierdzonych certyfikatem by pracować z tymi czynnikami. Certyfikat powinno posiadać przedsiębiorstwo oferujące wskazane usługi (certyfikat dla przedsiębiorstwa), jak również specjalista je wykonujący (certyfikat personalny).

Ich brak może skutkować karami finansowymi, również dla klienta końcowego.